სასერტიფიკატო ონლაინ კურსი
ქოუჩინგის საერთაშორისო ონლაინ აკადემიის კურსდამთავრებულთათავის
წონის ქოუჩი
ქოუჩინგი დღევანდელ სამყაროში ერთ ერთი ყველაზე ახალი და გავრცელებული პროფესიაა, ქოუჩებზე მოთხოვნილება წლიდან წლამდე იზრდება და ის კიდევ უფრო მოთხოვნადი პროფესია ხდება.
ქოუჩინგის მრავალი სპეციფიური განხრა არსებობს, ესაა:
ცხოვრების ქოუჩი, ურთიერთობების ქოუჩი, ფინანსური ქოუჩი, ბიზნეს ქოუჩი და სხვა მრავალი.
თანამედროვე ქოუჩინგში დიდი წარმატებით სარგებლობს წონის ქოუჩი.
წონა სამყაროს დღევანდელი მოცემულობით ერთერთი გავრცელებული პრობლემაა, მასთან საბრძოლველად კი უამრავი ხერხი არსებობს, თუმცა ისიც რეალობაა რომ ნაცადი ხერხების უმეტესება არაეფექტურია, ან მოკლევადიან შედეგებს იძლევა.
ეს ხდება იმიტომ, რომ წონასთან დაკავშირებული პრობლემა დიდწილად ფსიქოლოგიურ საკითხებთანაა დაკავშირებული.
ამ კურსში თქვენ:
• მიიღებთ ალგორითმს ზედმეტ წონასთან სამუშოდ,
• შეისწავლით ახალ ტექნიკებს
• წონის ხაზი - რომლის მეშვეობითაც წონის მატების მაპროვოცირებელ ცხოვრებისეულ მოვლენებსა და სტრესულ ზეგავლენებს აღმოაჩენთ, შემდგომ გასანეიტრალებლად;
• ეგრეგორებთან მუშაობისა და მათგან „განთავისუფლების" ტექნიკას;
• ახალ სამოტივაციო ქოუჩინგურ ტექნიკებს;
• შეისწავლით ენერგეტიკულ ტექნიკებს;
• ენერგიის გაწმენდისა და შევსების ტექნიკებს, რაც დაკავშირებულია წონასთან;
• მედიტაცია-ჩატვირთვას ახალი პროგრამისა;
• შეისწავლით ჯგუფურ არტ-თერაპიას:
• გაეცნობით და შეისწავლით 25 მდე ახალ თემას და ტექნიკას.
რაც მთავარია!!
გექნებათ სტაჟირება რეალურ კლიენტებთან და მიიღებთ არა ერთი ადამიანის სასურველ შედეგამდე მიყვანის გამოცდილებას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ტქვენი, როგორც სპეციალისტის თავდაჯერებულობისათვის!
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბონუსი: თქვენ თავად (თუ გაქვთ ზედმეტი წონა), შეძლებთ ამ საკითხის მოგვარებას!!!
მიიღებთ წონის ქოუჩის სერთიფიკატს, და ეს ყველაფერი საშუალებას მოგცემთ წარმატებით იმუშაოთ ერთ ერთ ყველაზე გავრცელებულ და მოთხოვნად საკითხზე- ზედმეტ წონაზე.
წონის ქოუჩის კურსი არის მხოლოდ ქოუჩინგის აკადემიის კურსდამთავრებულთათვის.
Facebook-ზე გადასვლა
კურსი მოიცავს:
1
30 ლექცია/ვებინარს
25-30 საათი
2
სტაჟირება/პრატქიკა
75 საათი
3
თეორიული სამუშაო
75 საათი
4
დამატებითი ლექცები
5 საათი
(გაუთვალისიწნებელი და საჭიროების შემთხვევაში)
5
წყვილებში მუშობა
10 საათი
(5-5 პირადი სესია ერთმანეთში)
6
არტთერაპია
5 საათი
7
ახალი ტექნიკების შესწავლა
25 ახალი ტექნიკა
8
სულ:
195 -200 საათი
ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

პროგრამა იწყება 17 თებერვალს

მიმდინარეოს წინასწარი რეგისტრაცია.
5
ადგილია
0
დაკავებულია
0
დარჩენილია
როგორ შევიძინოთ?
1000₾
ფასი: 700 ₾
კურსის შეძენა შესაძლებელია შემდეგ ანგარიშზე თანხის გადახდით:

GE46VT9800000018053602

მიმღები: ანა ბულბულაშვილი

გამოგზავნე გადახდის ქვითარი FACEBOOK-ის მესენჯერში და ჩაერთე პროგრამაში
FACEBOOK-ზე გადასვლა
კურსის ავტორები და წამყვანები:
ინგა ბლესსი
ფსიქოლოგი,
ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი,
პერსონალური ქოუჩი.
პროფესიული საქმიანობის მცირე ჩამონათვალი:

„ინგა ბლესსი ფსიქოლოგიური ცენტრის" დამაარსებელი და წამყვანი სპეციალისტი.
„ქალთა საერთაშორისო ფესტივალის" ორგანიზატორი
„პრაქტიკული ფსიქოლოგიისა და ქოუჩინგის სკოლის" დამაარსებელი და წამყვანი სპეციალისტი
კერძო პრაქტიკა,
ონლინ კურსების, სემინარებისა და ტრენინგების ავტორი.
ანა ბულბულაშვილი
ქოუჩი,
ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი,
ბაირონ ქეითის "სამუშაოს" ფასილიტატორი.

პროფესიული საქმიანობის მცირე ჩამონათვალი:

კერძო პრაქტიკა
ქოუჩინგის აკადემიის მთავარი კურატორი,
ტანადობის პროგრამის თანაავტორი,
ავტორი პროგრამისა " გახდი შენი ცხოვრების შემოქმედი"
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი
+995 568 88 77 77
ელ-ფოსტა:
info@ingabless.com
ingabless7@gmail.com
ვებ-გვერდი: