ინტერაქტიური ონლაინ კურსი
„დახვეწე მეტყველება"მათთვის, ვისაც უწევს გამოსვლა აუდიტორიის წინაშე და/ან სურს მეტყველების კულტურა აიმაღლოს!
კურსი მოიცავს შემდეგ თეორიულ და პრაქტიკულ გაკვეთილებსა და სავარჯიშოებს:
მეტყველების კულტურის მნიშვნელობა
მეტყველება და პიროვნების ფსიქოლოგია
სამეტყველო აპარატის აგებულება და მოქმედება
სამეტყველო სუნთქვა და მისი რეგულირება
კუნთური დაჭიმულობის მოხსნა
რელაქსაცია (კუნთების და სუნთქვის სავარჯიშოები)
ქართული ანბანის კლასიფიკაცია
არტიკულაცია
სტილისტიკა
ინტონაციური თავისებურებანი
ენის გასატეხები
ქართული ხმოვანი ბგერების დაყენება-კორექცია
ყურადღების ვარჯიში
სწორი წარმოთქმა და დარღვევები, სწორად მეტყველება
ტექსტზე მუშაობის წესები
სწორი კომუნიკაცია
ინფორმაციის ეფექტურად მიწოდება
ეთიკა
არა ვერბალური კომუნიკაცია
სამეტყველო აპარატის ტექნიკური სავარჯიშოები
ხმის რეჟიმები/მათი გავარჯიშება და დახვეწა
ენერგეტიკული სავარჯიშოები სიტყვიერების ენერგეტიკული ცენტრის გასაძლიერებლად და თქვენი საუბრისათვის „ფასისა და წონის" მისანიჭებლად.
"წარმატება -
საკუთარ შესაძლებლობებთან გამოწვევა"
2 ივლისს იწყება
ონლაინ კურსი "დახვეწე მეტყველება":

კურსის ავტორები და წამყვანები:
ნინო ბარათაშვილი
ჟურნალისტი
ტელეწამყვანი

პროფესიული საქმიანობის მცირე ჩამონათვალი:

ტელეკომპანია „კავკასია". პროგრამა „თქვენი დრო" წამყვანი.
ტელეკომპანია „იმედი". პროგრამა „დღის შოუ" წამყვანი.
ისრაელის ქართულენოვანი არხის „GTV" წამყვანი
რადიო „პალიტრა". საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი.
ტელეკომპანია "9 არხი" საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი
განათლება: თსუ, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი
(წითელი დიპლომი)
ინგა ბლესსი
ფსიქოლოგი,
ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი,
პერსონალური ქოუჩი.
პროფესიული საქმიანობის მცირე ჩამონათვალი:

„ინგა ბლესსი ფსიქოლოგიური ცენტრის" დამაარსებელი და წამყვანი სპეციალისტი.
„ქალთა საერთაშორისო ფესტივალის" ორგანიზატორი
„პრაქტიკული ფსიქოლოგიისა და ქოუჩინგის სკოლის" დამაარსებელი და წამყვანი სპეციალისტი
კერძო პრაქტიკა,
ონლინ კურსების, სემინარებისა და ტრენინგების ავტორი.
განათლება: http://inga-bless.tilda.ws/ibga_bless_cv
როგორ?

მოცემული კურსი ტარდება ონლაინ:
თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ პროგრამაში მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, მთავარია გქონდეთ ინტერნეტი!
ფეისბუქის დახურულ ჯგუფში ჩატარდება ონლაინ ლექციები, რომლებზეც თქვენ მიიღებთ თეორიულ ინფორმაციას სწორი მეტყველების შესახებ;
პრაქტიკულ სავარჯიშოებს არტიკულარული აპარატის (სასაუბრო ორგანოები) გასავარჯიშებლად;
სპეციალურ სუნთქვით სავარჯიშოებს მეტყველების გასაუმჯობესებლად;
ენერგეტიკულ პრაქტიკებს მეტყველების ცენტრის გასაძლიერებლად;
ასევე, შესასრულებელი გექნებათ საშინაო დავალებები, ვიდეო ჩანაწერების სახით, რომლებსაც გამოგვიგზავნით, რათა ჩვენმა სპეციალისტებმა მიგანიშნონ კონკრეტულად სწორად თქვენს „სუსტ მხარეებზე" (ინტონაცია, ბგერების სწორად წარმოთქმა, სიტყვა-პარაზიტები, კუთხური კილო და სხვა...) და მოგცენ შესაბამისი სავარჯიშოების ამ „სისუსტეების" აღმოსაფხვრელად.
პროგრამის მეორე ნაკადზე ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.
იჩქარეთ!
დარჩენილია 8 ადგილი!!!
კურსი იწყება 2 ივლისს
ხანგრძლივობა 6 კვირა.

ონლაინ ტრანსლაციები/გაკვეთილები ჩატარდება ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 20-00 საათზე.
თუ თქვენ დანიშნულ დროს ვერ ახერხებთ დასწრებას, შეძლებთ ნახოთ ტრანსლაციის ჩანაწერი!
დასრულების შემდეგ, ის ვინც სრულად გამოაგზავნის დავალებებს მიიღებს ტრეინინგის დამადასტურებელ სერთიფიკატს (ელექტრონულ ვერსიას) .

ვიდეოების გაზიარება არ შეიძლება!
დაიცავით საავტორო უფლებები!