პროგრამა:

„დაბადების კრიზისის გადალახვა"

დღე
საათი
წუთი
წამი
პროგრამა უკვე ჩანაწერებშია!
შეძენა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი ქალაქიდან

თუ არ გაქვს შინაგანი საყრდენის შეგრძნება და სხვის იმედი უფრო გაქვს, ვიდრე საკუთარი თავის...
თუ გაქვს მუდმივი შინაგანი დაძაბულობა, არ შეგიძლია მოდუნება და სიმშვიდის მოპოვება დამხმარე საშუალებების - მედიკამენტების, თამბაქოს, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკს - გარეშე...
თუ დაქვეითებული გაქვს შენთვის საინტერესო და აუცილებელი რესურსების - ფულის, საჭირო კავშირების, ცოდნის, ახალი შთაბეჭდილებების, ვარიანტებისა და საშუალებების მოძიებისა და მოპოვების უნარი...
თუ სამყარო ბევრ სიკარგეს იმეტებს შენთვის, მაგრამ შენ ვერ იღებ და ვერ ირგებ ამას...
თუ გიჭირს ძველი ნივთების, ცხოვრებისეული სიტუაციებისა, თუ ურთიერთობების „გაშვება" - ყოველივე იმის, რამაც „თავისი დრო მოჭამა"...
მაშინ პროგრამა „გადალახე კრიზისი" სწორად შენთვისაა!

„გადალახე კრიზისი"

ერთხელ და სამუდამოდ მოიცილე ზემოთ აღნიშნული სირთულეების გამომწვევი მიზეზები!!!

პიროვნების ასაკობრივი კრიზისები არის ასაკობრივი პერიოდიდან გამომდინარე სინამდვილესთან
მონაცვლეობითი, ადამიანის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების პერიოდული გამოვლინება.

როგორც წესი, მსგავსი სახის მოვლენა ნეგატიურ ხასიათს ატარებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არა მარტო სტრესული ზემოქმედების სტიმულირება ადამიანის ფსიქიკაზე, ასევე ზოგიერთი ფსიქოპათოლოგიური მდგომარეობის და აშლილობის განვითარება.
მაგალითად: შფოთვითი მდგომარეობა, ფობია, დეპრესიული აშლილობა და ა.შ

ზოგიერთ შემთხვევაში, პათოლოგიური მდგომარეობის შესაჩერებლად აუცილებელია სპეციალისტის ჩარევა და ზოგიერთ შემთხვევაში მედიკამენტური საშუალებების დახმარება. თუმცაღა, საჭიროა ავღნიშნოთ, რომ პიროვნების ასაკობრივი კრიზისები- ფიზიოლოგიურად ნორმალური მოვლენაა, რომელიც უჩნდება ადამიანთა გარკვეულ რაოდენობას და მიმართულია პიროვნების განვითარებისთვის, რაც გამოიხატება ცხოვრებისეული ღირებულებების ცვლილებაში. თუმცა ყველა ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი ამგვარ მტკიცებას არ ეთანხმება, ზოგიერთი მათგანი თვლის, რომ ქალებში და კაცებში ასაკობრივი კრიზისების გამოვლენა, პათოლოგიური პროცესია, რომელიც გამყარებულია მთელი რიგი ეტიმოლოგიური მიზეზებით და დამოკიდებულებით.

ისინი ასევე მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ამის მკურნალობა, როგორც სხვა ფსიქოლოგიური გადახრა ან აშლილობა.
ასაკობრივი კრიზისების გამოვლინების პერიოდი და ძალა ყოველვის განსხვავებულია, თუმცა არსებობს გარკვეული მიჩვევა რომელიმე ასაკზე. თუმცა ის ვლინდება პირობითად, რადგან ადამიანის ინდივიდუალური შესაძლებლობები, გარშემომყოფი სოციალური და მიკროსოციალური ფაქტორები ატარებენ გადამწყვეტ ხასიათს.

თანდათანობითი გადასვლა მორიგ ასაკობრივ კრიზისში, განსაკუთრებით ბავშვურ ასაკში, განაპირობების უფრო ძლიერი პიროვნების ჩამოყალიბებას, რომელიც ფლობს უნარს წინააღმდეგობა გაუწიოს გარემოს ნეგატიურ გამოვლინებას. თუმცა ასეთი ფენომენი მისაღებია არა მარტო კრიზისული პერიოდის თანდათანობით გამოვლენის პირობებში, არამედ გარშემომყოფების კონკრეტულ დამოკიდებულებაში, ან სპეციალისტი ფსიქოლოგების, თუ აუცილებელია მათი ჩარევა.
ამასთანავე, მკვეთრი ნახტომი კრიზისის ფაზაში და მისი კეთილად- წარმატებით გადალახვა განაპირობებს ახალ ხასიათს ადამიანის ფსიქოლოგიაში - ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ინდივიდის აღწერლობით მახასიათებლებს.

ასაკობრივი კრიზისის გააჩნია ზოგიერთი თავისებურება

პიროვნების ასაკობრივ კრიზისებს აქვს საკმარისი გადამწყვეტი მნიშვნელობა სწორედ ბავშვურ ასაკში, რადგანაც ამ ასაკობრივ პერიოდში ხდება ადამიანის ხასიათის, მისი სოციუმთან ურთიერთქმედების და ნებითი მახასიათებლების ფორმირება. ამავე მიზეზით, ყველაზე მეტი რაოდენობა მოსალოდნელი კრიზული აფეთქებებისა ხდება ბავშვობის და სიყმაწვილის ადრეულ ასაკობრივ პერიოდში.
მთლიანობაში ასაკობრივი კრიზისები ბავშვებში დიდხანს არ ვლინდება, როგორც წესი, რამდენიმე თვე და, მხოლოდ განსაკუთრებულ ჩაშვებულ სიტუაციაში, ზოგიერთი შესაბამისი გარემოებების დამთხვევისას, იწელება რამდენიმე წელზე.
ბავშვისთვის ყოველთვის დამახასიათებელია საკუთარი თავისადმი, მშობლებისადმი და გარშემომყოფებისადმი დამოკიდებულების მკვეთრი ცვლილება. ბავშვური კრიზისების საზღვრები ყოველთვის არამკვეთრია და გადღაბნილი, გადასვლა ყოველთვის იქნება თანდათანობითი, თუმცა კრიზისული პერიოდის შუალედი ყოველთვის ხასიათდება მკვეთრი ემოციური ამოფრქვევით.
გარეგნულად ბავშვური ასაკობრივი კრიზისი გამოიხატება აღზრდის გაძნელებით, დაუმორჩილებლობით, მავნე ჩვევების გამოვლინებით, ხანდახან - ასოციალური საქციელით. როგორც წესი, ასეთ სურათს ყოველთვის ავსებს სკოლაში მოსწრების კლება და შინაგანი განცდების გამოვლენით, რაიმე პრობლემაზე ჩაციკვლით, რომლებიც, თავისთავად არ არის რაიმე ფასეული.
ასაკობრივი კრიზისების ხასიათობრივი თავისებურება, როგორც ბავშვურ, ისევე უფრო ზრდასრულ ასაკში, არის ინდივიდის ხასიათში ახალი ელემენტების სპონტანური გამოჩენა, რომლებიც განსაზღვრავს მის დამოკიდებულებას სხვადასხვა გარემო ფაქტორებისადმი.
აღსანიშნავია რომ, ასეთი ახალი ელემენტები ატარებენ მკვეთრად გამოხატულ დროებით ხასიათს, უცებ ჩნდებიან და ასევე უცებ ქრებიან, იძლევიან რა ისევ გამოჩენის საშუალებას. ყველა ახალი ელემენტი პიროვნებაში არ ჯდება ინდივიდის ხასიათის მახასიათებლებში, მხოლოდ ისიი რომლებსაც მოაქვთ დადებითი ეფექტი და ეიფორია მათი პატრონისათვის, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანი ხვდება რომ შესწევს ძალა მოიტანოს რაიმე სარგებელი და სიამოვნება. თუმცა ნაწილობრივ ეს სარგებლიანობის გაცნობიერება ღრმად სუბიექტურია და არ ეთავსება ფართოდ მიღებულ მორალურ ნორმებს.
პროგრამის შეძენა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან
პროგრამა უკვე ჩანაწერებშია!
მათთვის ვისაც უნდა მყარად იდგეს ფეხზე ცხოვრებაში და იყოს არა სხვის, არამედ თავისი თავის იმედად - ანუ სურს მოიპოვოს და გააძლიეროს შინაგანი სიმტკიცე და თავდაჯერებულობა;
ასევე მათთვის ვისაც უნდა გახდეს დამოუკიდებელი სხვისი მოსაზრებებისაგან და შეფასებებისგან;
ვისაც სურს, რომ სამყარო იყოს მის მიმართ მზრუნველი, უხვი და უსაფრთხო;
ვისაც უნდა, რომ იყოს უფრო ნაყოფიერი საქმიანობაში და ცხოვრებაში:
ვინც ისწრაფის ახალი შესაძლებლობებისაკენ, ვისაც უნდა ახალი გზებისა და საშუალებების აღმოჩენა თავისი კეთილდღეობისათვის
ფასი: 300 ლარი
პროგრამა შედგება 8 სემინარისგან + 29 დღიანი უძლიერესი აფირმაციისგან
პროგრამა „გადალახე კრიზისი", რომელზეც თქვენ უნიკალური მეთოდიკებისა და უახლესი ფსიქოლოგიური მეთოდების დახმარებით გააძლიერებთ ყველა ზემოხსენებულ თვისებას და შეიძენთ ახალ უნარებს - მოიპოვებთ სულიერ სიმტკიცეს, გააძლიერებთ თქვენს თავს, ხასიათს, და გაიუმჯობესებთ ცხოვრებას!


თქვენ იღებთ მასალას, რომლის მეშვეობით მთელი 2 თვის მანძილზე იმუშავებთ საკუთარ თავზე:
ინგა ბლესსის საავტორო აფირმაციებსა და ენერგეტიკულ ტექნიკებს

ფსიქოლოგი
იმიჯმეიქერი
ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი
პერსონალური ქოუჩი
ქალთა საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზატორი საქართველოში
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი
+995 568 88 77 77
ელ-ფოსტა:
info@ingabless.com
ingabless7@gmail.com
ვებ-გვერდი: