გუნდი
ქეთევან გორდულავა
IT დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
"ინფობიზნესი ქალურად" თანაავტორი
ინტერნეტ მენეჯერის ონლაინ კურსის ავტორი
ანა ბულბულაშვილი
ქოუჩინგის ონლაინ სკოლის მთავარი კურატორი
......
სალომე ხუციშვილი
.....
.....