"დაემშვიდობე წარსულს"
- როგორ დავასრულოთ ძველი ურთიერთობა და გავხსნათ გული ახალი სიყვარულისთვის

ტკივილი და განსაცდელი, რომლებიც გადმოგვეცა საგვარეულო ხაზით -შესაძლებელია კი მათგან გათავისუფლება?ყველამ ვიცით რომ არსებობს ჯანმრთელობის პრობლემები, დაავადებები, რომლებიც ოჯახში თაობიდან თაობას გადაეცემა. რაც შეეხება ჩვენს ფიზიკურ სხეულს და მასთან დაკავშირებულ მემკვიოდრეობით პრობლემებს, ყველასათვის გასაგები და თვალსაჩინოა, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვართ მხოლოდ ფიზიკური სხეული.

ადამიანებს ასევე გვაქვს ენერგეტიკული, ემოციონალური, მენტალური (აზრობრივი) და კიდევ სხვა სხეულები, რომლებიც ისეთივე კავშირში იმყოფებიან ჩვენს საგვარეულოსთან, როგორც ფიზიკური სხეული.
მაგალითად, შვილი შეიძლება გავდეს მშობელს თვალებით (ან სხეულის ნებისმიერი სხვა ნაწილით), - ეს შთამომავლობით მიღებული ფიზიკური ნიშანია. დიდი ალბათობაა იმისა, რომ თუკი მშობელს ქონდა ცუდი მხედველობა (ან სხვა დაავადება), ასევე ცუდი მხედველობა ქონდეს მის შვილსაც, - ეს შთამომავლობით მიღებული ფიზიკური „მინუსია".

ადამიანი შეიძლება გავდეს წინაპარს აზროვნებით, ქონდეს იგივე შეხედულებები და იგივე მსოფმხედველობა, - ეს შთამომავლობით მიღებული მენტალური თვისებებია. თუ მშობელს ქონდა რაიმე შემზღუდველი რწმუნებულება, მაგალითად: „ცხოვრება ტანჯვაა" ან „ფული სიბოროტეა", დიდი ალბათობაა, რომ შვილიც იგივე აზრს იზიარებდეს. - ეს შთამომავლობით მიღებული მენტალური „მინუსია".
ადამიანი შესაძლებელია გავდეს წინაპარს ხასიათით. გსმენიათ ალბათ ფრაზები: „მამასავით ჯიუტია", „დედასავით უჟმურია", „ბებოსავით თბილია", „ბაბუსავით ჟინიანია" - ეს შთამომავლობით მიღებული ემოციონალური „დადებითი" და „უარყოფითი" თვისებებია.

მსგავსი პარალელი ჩვენი არსების გამოვლინების ყველა სფეროში შეგვიძლია გაავაკეთოთ. იმედია თვალნათლივ დაგანახეთ, რომ წინაპრებისგან ჩვენ არა მხოლოდ ფიზიკურ, არამედ ბევრ სხვა „დადებითს" და „უარყოფითსაც" ვიღებთ მემკვიდრეობით... მათ შორის პრობლემებსაც...

დაფიქრდით, ის პრობლემები ურთიერთობებში, რომლებიც თქვენ წინაშე დგას, ასევე თქვენს
წინაპრებსაც აწუხებდა ვერ გაუმკლავდნენ...
სწორედ ამ მიზეზით გადმოგეცათ თქვენ ...

როგორ გაადავჭრათ მემკვიდრეობით მიღებული ამოცანები?!
ამ კითხვაზე პასუხს მიიღებთ 28 აპრილს 20-00 საათზე ონლაინ სემინარზე.

შემოგვიერთდით!
სემინარის ფასია 60 ლარი
აი რას გავაკეთებთ ონლინე სემინარზე:

  • გავარკვევთ თქვენს წინაშე მდგარი ამოცანის წარმომავლობას: გაიგებთ ის თქვენი საკუთარი პრობლემაა, თუ მემკვიდრეობით მიღებული;
  • სპეციალური ძალზედ ძლიერი და ეფექტური ტექნიკის მეშვეობით გავანეიტრალებთ თქვენს პირად შემზღუდველ პროგრამებს;
  • ასევე განთავისუფლდებით ურთიერთობების კუთხით მემკვიდრეობით მიღებული ნეგატივისგან;
  • მიიღებთ ახალ, პოზიტიურ რესურსებს თქვენი მიზნების მისაღწევად და ბედნიერის ცხოვრების შესაქმნელად!
ონლაინ სემინარის შემდეგ თქვენ:

  • შეიძენთ თავდაჯერებულობას და შინაგან სიმშვიდეს;
  • მოიცილებთ ნეგატიურ, ხელისშემშლელ საგვარეულო პროგრამებს;
  • მიიღებთ დადებით მუხტს და წინსვლის ენერგიას!

Made on
Tilda